Víceméně v jakékoliv profesi, která nás napadne, jsou neustále k dispozici speciální bezpečnostní směrnice a další pokyny, které mají jediný úkol. Tím úkolem je zajistit, aby došlo k co nejbezpečnějšímu vykonávání profese jako takové.

I přesto, že ale zaměstnavatel i zaměstnanec splní vše potřebné, tak se mohou ukázat pracovní úrazy. Mnohdy dokonce i nepříjemného charakteru. Také z toho důvodu jsou tak naprosto běžnou záležitostí odškodnění, která odpovídají závažnosti úrazu.

Kdy na odškodnění stoprocentně právo nemám?

Ačkoliv by se někomu mohlo zdát, že je odškodnění při pracovním úrazu naprosto samozřejmá věc ve všech ohledech, tak tomu rozhodně nemusí být pravda. Existuje několik velice důležitých věcí, které musí být dodrženy. V první řadě musí být pracovním v náležitém pracovním vztahu, kam se počítá při úrazech i dohoda o provedení práce a podobné typy dohod. Druhou nejčastější věcí je potom adekvátní počínání v práci, které musí odpovídat bezpečnostním směrnicím.

Kdy naopak právo vždy budu mít

Rozhodně je ale důležitější to, kdy právo máte. V první řadě je důležité říct, že právo na odškodnění máte kdykoliv v případě, kdy jste plnili přesně danou práci na přesně daném místě. Pokud jste tak měli přiřazený úkol na konkrétním pracovišti, kde se vám stal úraz, tak splňujete první důležité kritérium. Druhým je potom to, že jste dodrželi veškeré bezpečnostní směrnice a byli vybavení bezpečnostními prvky podle nich. Pokud je vše splněno, tak pracovní úraz povinnosti zaměstnavatele nesmí opomenout a měla by přijít náhrada podle jeho intenzity a charakteru.

Bohužel ne vždy jde vše podle plánu

Jenže na druhé straně bohužel musíme říct také to, že nejde ve všech případech vše podle plánů. Velice často se stává, že vznikne nevyplacené plnění za pracovní úraz. Zaměstnavatelé se tak často snaží ochránit před dalšími postihy, nebo zkrátka jenom ušetřit. Pokud ale máte právo na takové odškodnění, tak se nenechte odbýt. Zcela naopak, pomoci vám mohou soukromé agentury, nebo dokonce samotná policie.