Čárové kódy jsou velice důležitou součástí moderního světa. Bez nich bychom nemohli jednoznačně určovat například konkrétní balíčky na poštách, nebo zboží na prodejnách. Jedná se o kombinaci klíčů směřujících do konkrétních databází a zároveň i hodnot, které se v nich vyhledávají.

A ačkoliv si mohou lidé myslet, že jsou si čárové kódy velice podobné, tak opak je pravdou. Jednotlivé kódy totiž mohou skrývat opravdu velké množství variant a funkcí. My se dnes přitom zaměříme na populární QR kód a rozdíly oproti klasickým čárovým kódům.

Jak vzniká QR kód?

Stejně tak jako všechny jiné kódy jsou také QR kódy vyloženě tvořeny generátory. Rozdílem tady ale je, že QR nepoužívá žádnou centrální databázi, kde by byla celá řada generovaných kódů. Jednotlivé kódy se generují lokálně, ukládají lokálně a stejně tak i čtou. To je důvodem, proč generátor QR kódů může užívat i široká veřejnost.

V případě QR kódů, kde je potřeba větší míra bezpečí, už ale volná řešení nestačí. Typickým příkladem jsou generované QR kódy plateb, které jsou tvořeny vysoce zabezpečenými algoritmy, které zaručují za unikátnost a bezpečí každého vygenerovaného kódu.

Jednou vytvořen, ale obsah se mění

Silnou zbraní oproti jakýmkoliv dalším variantám jsou rozhodně dynamické QR kódy. Jedná se o kódy, které jsou vytvořeny jednou, ale na pozadí se může měnit obsah. To znamená, že mohou například odkazovat na dynamické rozcestníky webových stran a mnohé další. To je zásadní rozdíl a také posun oproti původním čárovým kódům. Díky tomu tak například může mít každý zákazník na pravidelné platby stále stejné QR, ale každý měsíc se v něm obmění data.

V čem jsou čárové kódy jiné?

Čárové kódy mají opravdu velké množství specifikací, které je od QR odlišují. Zásadní specifikací je, že jsou vesměs čárové kódy jednou obrovskou nesourodou skupinou. To znamená, že je víceméně každý čárový kód unikátem. Nemůže se měnit, odkazuje na konkrétní záznam v databázích. Za záznamky se pochopitelně platí a mimo jiné najdeme stovky standardů čárových kódů. Některé jsou ale vysoce frekventované celosvětově, jako například produktové EAN kódy.