Marketing i veškeré strategie, které se kolem něj otáčejí, jsou v současnosti na svém historickém vrcholu. Opravdu těžko bychom hledali období, kdy bychom měli větší možnosti, než mají společnosti v současnosti. To se pochopitelně odvíjí na celé řadě strategií, které nově vznikají a stále častěji se používají.

Mezi nimi jsou stále také call centra jako taková něčím, co sice již dlouhodobě funguje, ale i přesto nevychází z módy. Dnes se podíváme na možnosti, které dokonce dávají call centra do možností i mnohem menších firem, než je běžné.

Proč mohou být call centra mimo dosah firem?

Rozhodně se můžete ptát, proč může standardní call centrum stát mimo rozsah běžných společností. Důvodem je především ten fakt, že jsou jednotlivá call centra většinou napojena na danou firmu. To znamená, že firma musí zajistit prostory, dostatečnou konektivitu s okolním světem, technologické zázemí a s tím spojený personál. To všechno dává v konečném součtu opravdu velké množství investovaných zdrojů i energie. A to je více, než mnohé firmy mohou obětovat.

Externí call centra zvyšují dosažitelnost služby

Oproti tomu externí call centrum je něčím zcela odlišným. Jedná se naopak o to, že existující firma a dostatečné množství pracovníků i kvalitní zázemí na provoz call centra. To potom pronajímá v hodinách a počtu operátorů jednotlivým zákazníkům. Ti mohou s operátory stanovit přesné cíle a povinnosti, čímž se stávají operátoři prodlouženou rukou společnosti.

Pro co všechno lze call centra využít?

Využití, které nám call centrum může nabídnout, je opravdu velice široké. Většinou se ale starají o velice specifické potřeby, jako je hlavně akvizice nových klientů a jejich vyhledávání na základě celé řady potřebných marketingových dat. Mimo toho ale mohou call centra pomáhat také s každodenní péčí o zákazníky, nebo zjednodušovat provoz společnosti. Sjednávání schůzek, sbírání marketingových dat nebo krizová komunikace. I to všechno může být obsahem spolupráce mezi firmou a externím call centrem, což může v mnoha směrech firmě pomoci k lepším výsledkům a dalšímu růstu.