Představíme si čtyři tipy , které pomohou manažerům dělat lepší práci při podpoře úsilí svých zaměstnanců o dosažení zdravější rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

  1. Zjistěte, o co vaši zaměstnanci usilují. Ne každý má stejné cíle v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Promluvte si s každým zaměstnancem o jeho cílech a poté určete, co můžete udělat, abyste jim pomohli. Někteří zaměstnanci mohou mít prospěch z práce na dálku několik dní v týdnu, zatímco jiní mohou preferovat změnu svého denního pracovního plánu. Je důležité být otevřený a flexibilní.
  1. Dejte dobrý příklad. Vaši zaměstnanci následují vaše vedení. Pokud posíláte e-maily v kteroukoli denní i noční hodinu nebo tvrdě pracujete o víkendech, vaši zaměstnanci si myslí, že se to od nich také očekává.
  1. Dejte zaměstnancům vědět, jaké mají možnosti. Zatímco zaměstnavatelé obvykle odvádějí dobrou práci, když potenciálním uchazečům o zaměstnání upozorňují na své nabídky slaďování pracovního a soukromého života, totéž nelze říci o sdělování těchto iniciativ současným zaměstnancům. Pravidelně diskutujte se svými zaměstnanci o možnostech, které se jim nabízejí. Také si sedněte s budoucími rodiči a proberte možnosti rodičovské dovolené.
  1. Zůstaňte v popředí. Je důležité mít náskok před novými trendy v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. To, co funguje dnes pro zaměstnance, nemusí být za rok vhodné. Udržujte své iniciativy v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem čerstvé a nabídněte požadované výhody. Navíc zvažte nabídku programů pracovního života.

TIP pro vás: Jak se stát obchodním zástupcem?