Společnosti, které podporují kulturu spolupráce na pracovišti, těží z úspěšných týmů a produktivních jednotlivých zaměstnanců.

  • Silný a produktivní tým pomůže vaší firmě dosáhnout a udržet úspěch.
  • Mezi tipy pro úspěšnou týmovou práci patří vytvoření pracovního prostředí s jasnými cíli a budování důvěry mezi spolupracovníky.
  • Spolupráce na pracovišti je nezbytná pro adaptabilitu, odpovědnost a růst.

I když se stalo zvykem chválit lídry, vizionáře a jednotlivce, nic není možné bez týmu. Nikdo nemůže dělat všechno, a proto má každý úspěšný podnik v zákulisí silný tým. Organizace, které do své firemní kultury začlenily mentalitu spolupráce, těží z výhod týmové práce, jako je vysoká produktivita a trvalý růst. Ale to se může stát pouze s nasazením, vedením a pílí a musí to začít nahoře.

Bez ohledu na to, zda vaši zaměstnanci pracují v kanceláři, vzdáleně nebo kombinaci obou, je životně důležité, aby váš tým byl schopen efektivně spolupracovat. Nástroje jako Slack a Zoom usnadnily práci s kolegy bez ohledu na to, kde se právě nachází. Všechny technologie na světě vám však nepomohou, pokud nebudete praktikovat principy úspěšné týmové práce.

Tipy pro úspěšnou týmovou práci

Pokud chcete vytvořit a udržovat spolupracující pracoviště, které je efektivní a efektivní, potřebujete podpůrné vedení a příznivé prostředí.

1. Stanovte si týmové cíle.

Používejte časové osy, plány a strukturovaný obsah, které jasně definují současné a budoucí obchodní cíle týmu. Tímto způsobem mohou všichni členové týmu sdílet úhel pohledu a znát směr, kterým se společnost ubírá. Vedení by mělo zajistit, aby každý chápal cíle týmu a jakou roli konkrétně hraje při dosahování jeho cílů.

Jedním ze způsobů, jak zdůraznit důležitost týmových cílů, je odměňovat týmovou práci před individuálními úspěchy. Členové týmu, kteří se cítí být součástí ceněné jednotky, podávají výkon na vyšší úrovni než ti, kteří mají pocit, že nesou neúměrný podíl zátěže.

2. Podporujte kreativní prostředí.

Umožněte členům týmu brainstorming v otevřeném, nehodnotícím rámci, který zahrnuje účel a směr týmu. Zaměstnanci se musí cítit dostatečně bezpečně, aby mohli riskovat, jak jednotlivě, tak jako tým, a být ochotni navrhovat odvážné nápady. Koneckonců, kreativita je stejně důležitá jako inovace a obojí je nezbytné pro dlouhověkost podniku.

3. Budujte soudržnost.

Vytvořte komunikační prostředek, který umožní snadný pracovní tok, stanoví odlišnou sadu priorit a umožní všem kolegům cítit se součástí. Vyžádejte si zpětnou vazbu od zaměstnanců a poslouchejte příspěvky zaměstnanců , aby se cítili slyšet. Ujistěte se, že všichni pracují ze stejné příručky, aby se členové týmu mohli soustředit a prosperovat.

Zdůrazněte různé způsoby, jak zaměstnanci přispívají k podnikání, a sestavte týmy kolem společných dopadů. Vytváření menších týmů může pomoci seskupovat a vést zaměstnance do lépe spravovatelných velikostí, což podporuje produktivitu a odpovědnost. To také dává zaměstnancům šanci rozvinout pevnější profesionální vztahy, protože pracovníci budou chtít vědět, že se mohou jeden na druhého spolehnout, aby dosáhli svých cílů.

4. Vizualizujte nápady.

Dejte členům týmu příležitost používat vizuály ke sdílení a objasňování svých nápadů na té nejjednodušší úrovni. Můžete to udělat s čímkoli, od hrubých náčrtů až po prezentace v plném rozsahu. Většina lidí se lépe učí a uchovává si více informací, když jsou prezentovány vizuálně, a tabule pro spolupráci, ať už fyzická nebo virtuální, je skvělým nástrojem.

Jednou z výhod transformace myšlenek z mluvených pojmů do vizuálních pomůcek je, že to lidem může pomoci snáze strávit informace. Jedna věc je chrastit čísly nebo statistikami, ale vizuální reprezentace může prohloubit porozumění a pochopení každého.

5. Odstraňte bariéry.

Používání příliš mnoha nástrojů může mít opačný než zamýšlený efekt a vytvářet překážky pro úspěšnou spolupráci namísto usnadnění týmové práce. Pokud máte konfliktní režimy prezentace nebo pokud polovina vašeho týmu preferuje Google Workspace, zatímco druhá polovina používá Office 365, může dojít ke ztrátě cenné produktivity kvůli nekompatibilnímu softwaru. Zatímco každý má své preference ohledně nejlepších nástrojů na pracovišti, nesynchronizace může způsobit, že spolupráce bude frustrující.

Kromě toho se na trh neustále dostávají nové pracovní nástroje a malé odštěpené skupiny vašich zaměstnanců mohou používat technologii, kterou ostatní neznají nebo si ji ani neuvědomují. Vedoucí by se měli dohodnout a získat pouze jednoho poskytovatele pro každé médium, ať už e-mail, telefon nebo textové zprávy, který týmům umožní efektivně a efektivně komunikovat.

6. Postupujte podle pokynů.

Zaměstnanci ztratí motivaci spolupracovat, pokud z jejich úsilí nikdy nic nepřijde. Nestačí jednoduše podporovat kreativní prostředí. Musíte vzít dobré nápady, které váš tým vytvoří, a skutečně je dotáhnout do konce. Koneckonců, celý smysl rozvíjení nápadů a stanovování cílů je skutečně dosáhnout.

Následná kontrola je zásadní i pro další aspekty týmové práce. Pokud například člen týmu vyjádří obavy z nedostatečné soudržnosti týmu a vyjádří potíže se spoluprací kvůli technologickým překážkám, vedení by mělo brát tyto problémy vážně a správně. Zaměstnanci budou méně ochotni spolupracovat, pokud lídři o spolupráci diskutují pouze teoreticky a nezajistí, že je to možné v praxi.