Mnoho společností uvádí řadu informací o své kvalitě, ale dokud nejsou tyto informace nějak podložené, nemají žádnou hodnotu. Možná, že vaše společnost odvádí skvělou práci, máte skvělý tým a vaše služby nebo produkty mají hodnotu. Zajistěte si tedy certifikát, se kterým každý pochopí, že nejde o prázdná slova a bude s vámi mít jistotu, že volí správně. Víte, jakým způsobem si můžete certifikaci zajistit a na koho byste se měli obrátit?

Obraťte se na certifikační autoritu

Jestliže jste se pro získání certifikátu rozhodli nebo byste se chtěli dozvědět více informací, obraťte se na společnost, kterou je Certifikační autorita TSÜ, a.s. Zajistí vám stejně kvalitní certifikaci jako německá společnost TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH, protože je její pobočkou. Existuje větší množství certifikátů a nejprve byste měli zjistit, jaký certifikát pro vás bude nejvhodnější.

Mezi nejžádanější patří Certifikát kvality ISO 9001. Co tímto certifikátem dokážete? Je zárukou, že produkujete kvalitní výrobky nebo poskytujete kvalitní služby. Tento certifikát je vhodný pro všechny společnosti, bez ohledu na obor podnikání nebo jejich velikost. Centrem pozornosti je zde především spokojenost zákazníka a to, aby byly naplněny jeho požadavky. Když si takový certifikát zajistíte, znalí zákazníci budou vědět, že u vás mají záruku dobrého nákupu. Projevit se to může vyšší návratností zákazníků i lepšími vztahy s dodavateli. Jelikož se budou analyzovat rizika i příležitosti, sníží se také počet reklamací nebo kazů u produktů.

Certifikát ISO 14001 patří mezi další certifikáty, které se těší v posledních letech velké pozornosti. Jedná se o systém enviromentálního managementu a vaší společnosti poskytne organizační rámec pro ochranu životního prostředí a také pokyny, jak reagovat na měnící se podmínky prostředí, aby byly v souladu s potřebami společnosti. Když tento certifikát získáte, budete pro své zákazníky i partnery zárukou, že dodržujete zásady ochrany životního prostředí. Týká se to zejména snahy o snižování odpadů, odborného nakládání s odpady a recyklace. Dále jde o snižování energetické náročnosti, snižování emisí aj. Stejně jako u předchozího certifikátu, i u tohoto platí, že je určen všem bez ohledu na zaměření.

Zajímají vás i další certifikáty a chtěli byste jimi disponovat? Navštivte webové stránky certifikační společnosti tsu.cz, kde se dozvíte všechny potřebné informace.